Aktuelle regler for kjøring med motorsykkel og motorsykkel med henger i Danmark

Følgende er ren informasjon slik vi kjenner den, og vi tar ikke ansvar for mulige feil. Derimot vil vi gjerne ha beskjed dersom noe er feil. Det er noen steder linket til dansk regelverk.

 

Fartsgrenser for motorsykler

Motorsykkel                          50 / 80 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 70 / 80

 

Lastebilene (vogntog) ligger som regel tett under 90 km/t, og det pleier ikke politiet reagere på med MC m/henger heller.

 

Så langt annet ikke er spesifisert, gjelder de samme fartsgrenser for trike og sidevognsekvipasje som for motorsykkel. Henger for MC er antatt å være uten bremser, og under 300 kg totalvekt. Vær oppmerksom på at det i noen land kan være ulovlig å dra en henger som du kan dra lovlig i Norge (pga breddebestemmelser og lignende). Verdien er oppgitt slik:  Fartsgrense: i tettbebyggelse / utenfor tettbebyggelse / på motorvei.

Fartsgrensen er å forstå slik at den for motorsykkel er den høyeste tillatte hastighet dersom annet ikke er skiltet. Fartsgrensen for MC m/henger (utenfor tettbebyggelse og på motorvei) er å forstå slik at den er den høyeste tillatte hastighet dersom ikke lavere fartsgrense er skiltet.

 

Om barn på motorsykkel:

Tohjulede motorcykler:
Barn (under 15 år) skal være minst 135 cm høye og bruke hjelm for å være passasjer på en tohjulet motorsykkel.

OBS. Selv om det fra juni 2008 ble lovlig å ha barn fra 5 år med som passasjer på tohjulet motorsykkel, er dette i praksis ikke mulig før krav til barneseter og sikkerhetsutstyr er på plass. Dette ventes klart etter sommeren 2008.

Triker og sidevognsekvipasjer:
På plass med sikkerhetssele:
Personer i alle aldre kan transporteres, og sikkerhetsselen skal anvendes.
Inntil barn (under 15 år) er minst 135 cm høye, skal de være fastspendt i godkjent utstyr som passer til høyde og vekt, for eksempel barnestol eller selepute.
Der er ikke krav om å bruke hjelm når man bruker sikkerhetssele. Men hjelmen kan selvfølgelig gjerne brukes.

På en plass uten sikkerhetssele:
Det er forbudt å transportere barn under 5 år.
Personer fra 5 år og over kan transporteres, og de skal bruke hjelm.

Minimumskrav
Reglene ovenfor er minimumskrav. Du skal alltid konkret vurdere om kjøring med passasjerer er forsvarlig. Passasjerer kan ikke transporteres i et antall, eller være plassert på en slik måte, at det kan oppstå fare for dem selv eller andre. (§ 82, stk. 2)

Førerkortet
Danskene får prikker i førerkortet dersom de ikke overholder minimumskravene. Hvorvidt dette også gjelder utlendinger er usikkert. Dessuten må danskene ha egen påtegning i førerkortet for å kunne kjøre med sidevogn. Det gjelder ikke utlendinger.

MC-henger
Det danske regelverket sier at en motorsykkel kan dra en henger, forutsatt at: Den ikke veier mer en 50% av sykkelen, den ikke veier over 150 Kg, den ikke er lenger en 2,5 meter, den ikke er bredere enn 1 meter, og den kan ikke kjøre fortere enn andre kjøretøyer med henger. Se link