Gjeldende fartsgrenser for motorsykkel, og motorsykkel med henger

Følgende er ren informasjon slik vi kjenner den, og vi tar ikke ansvar for mulige feil. Derimot vil vi gjerne ha beskjed dersom noe er feil.

 

Så langt annet ikke er spesifisert, gjelder de samme fartsgrenser for trike og sidevognsekvipasje som for motorsykkel. Henger for MC er antatt å være uten bremser, og under 300 kg totalvekt. Vær oppmerksom på at det i noen land kan være ulovlig å dra en henger som du kan dra lovlig i Norge (pga breddebestemmelser og lignende). For land som har fartsgrenser i miles/time (mph), er fartsgrensen rundet av til nærmeste km/t. Tallet i parentes er mph.

Verdien er oppgitt slik:  Fartsgrense: i tettbebyggelse / utenfor tettbebyggelse / på motorvei.

Fartsgrensen er å forstå slik at den for motorsykkel er den høyeste tillatte hastighet dersom annet ikke er skiltet. Fartsgrensen for MC m/henger (utenfor tettbebyggelse og på motorvei) er å forstå slik at den er den høyeste tillatte hastighet dersom ikke lavere fartsgrense er skiltet.

 

 

Norge

Motorsykkel                          50 / 80 / 90

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Danmark

Motorsykkel                          50 / 80 / 110

Motorsykkel med henger     50 / 70 / 70

 

Lastebilene (vogntog) ligger som regel tett under 90 km/t, og det pleier ikke politiet reagere på med MC m/henger heller.

 

Sverige

Motorsykkel                          50 / 90 / 110

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Tyskland

Motorsykkel                          50 / 100 / fri fart

Motorsykkel med henger     50 / 60 / 60

 

Legg merke til at det kun er 60 km/t for henger selv på Autobahnen! Men lastebilene (vogntog) ligger som regel tett under 90 km/t, og det pleier ikke politiet reagere på med MC m/henger heller.

Selv om det er fri fart på Autobahnen, er 130 km/t maks anbefalt hastighet. Vær oppmerksom på at noen delstater, bla. Bremen, har innført fartsgrense på Autobahnen (for eksempel 120 km/t). Disse er skiltet.

 

Finland

Motorsykkel                          50 / 80 / 120

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Nederland

Motorsykkel                          50 / 80 / 120

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Fartsgrense i by er 50 km/t, men i boligområder er den 30 km/t.

 

Belgia

Motorsykkel                          50 / 90 / 120

Motorsykkel med henger     50 / 90 / 120

 

Fartsgrense i by er 50 km/t, men i boligområder er den 30 km/t.

 

Luxemburg

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 75 / 90

 

Ved regnvær er fartsgrensene 110 på motorvei.

 

Østerrike

Motorsykkel                          50 / 100 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 100 / 100

 

Frankrike

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 90 / 130

 

Ved regnvær er fartsgrensene hhv 80 og 110 utenfor tettbebyggelse og på motorvei.

 

Sveits

Motorsykkel                          50 / 80 / 120

Motorsykkel med henger     50 / 60 / 80

 

Italia

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 70 / 80

 

Tsjekkia

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Slovakia

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 90 / 130

 

Ungarn

Motorsykkel                          50 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     50 / 80 / 80

 

Storbritannia

Motorsykkel                          48 / 97 / 113              (30) / (60) / (70)

Motorsykkel med henger     48 / 97 / 97                (30) / (60) / (60)

 

Irland

Motorsykkel                          48 / 89 / 113              (30) / (55) / (70)

Motorsykkel med henger     48 / 89 / 113              (30) / (55) / (70)

 

Polen

Motorsykkel                          60 / 90 / 130

Motorsykkel med henger     60 / 70 / 80

 

Spania

Motorsykkel                          50 / 90 / 120

Motorsykkel med henger     ? / ? / ?

 

Portugal

Motorsykkel                          50 / 90 / 120

Motorsykkel med henger     50 / 90 / 120

 

Russland

Motorsykkel                          60 / 90 / 120

Motorsykkel med henger     60 / 70 / 70

 

Ukraina

Motorsykkel                          60 / 90 / ?

Motorsykkel med henger     50 / 80 / ?