Nye regler i forbindelse med bruk av kollektivfelt fra 8.feb-08

Nye regler utelukker triker og sykler med sidevogn fra kollektivfeltet (og sambruksfelt) etter 8.feb-08. Det er imidlertid fortsatt tillatt å bruke 2-hjulinger der. 2-hjuls motorsykkel med tilhenger er ikke omtalt, og da kan nok de kjøre der.

Trafikkreglenes §5

 

Hengerfeste for MC

For å kjøre med henger bak MC må sykkelen vises og godkjennes med hengerfeste. Normalt blir sykkelen godkjent med en hengervekt lik halve sykkelens egenvekt. Trafikkstasjonene er begynt å innskjerpe at hengerfestene skal være produsert i henhold til EU-direktiv 97/24 kap.10. Husk derfor å få med dokumentasjon på dette ved kjøp av nytt hengerfeste.

Sidevognssykkel må ha brems på sidevognen for å kunne godkjennes med henger, men da legges også sykkelens og sidevognens samlede vekt til grunn for hengervekten.

Utdrag fra kjøretøyforskriften om vekter på MC

Utdrag fra kjøretøyforskriften om hengerfeste på MC

 

Henger bak MC

For å kjøre med henger bak MC må sykkelen ha godkjent hengerfeste. Hengeren kan være 125 cm bred og 250 cm lang i Norge. I utlandet kan det være andre regler (for eksempel maks bredde 100 cm). Vær oppmerksom på at selv om en sidevognsekvipasje eller trike er bredere, er det fortsatt ikke tillatt å ha bredere henger enn 125 cm i henhold til regelverket.

Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy, trekking av henger

 

Nye regler for hjul og dekk til MC og MC-henger

Krav til mønsterdybde på MC og MC-henger er som på bil: 1,6 mm om sommeren og 3 mm om vinteren. På motorsykkel er det tillatt å pigge sommerdekk, forutsatt at mønsterdybden er minst 3 mm. Det må være tilnærmet like mange pigger i alle piggdekk. Se også kjøretøyforskriftens §13-5. Det må være like dekk på samme aksling, slik at trike må ha pigger på begge bakhjulene. Det er imidlertid ikke lenger påbud om pigger i alle hjul på kjøretøyet, slik at det da er tillatt å pigge bare ett hjul på en MC. Sidevognshjul er (som regel) ikke på samme aksling som noen av motorsykkelens hjul, og da kan altså sidevognshjulet være upigget, mens sykkelens hjul er pigget.

Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy, krav til hjul

Utdrag fra kjøretøyforskriften om hjul til MC

 

Diverse aktuelle førerkortregler

Trike:

For å kjøre trike (3-hjuls motorsykkel) trengs kun førerkort klasse B.

Førerkortforskriften, førerrett i klasse B

Sidevognssykkel:

For å kjøre motorsykkel med sidevogn må man ha førerkort klasse A.

Førerkortforskriften, førerrett i klasse A

MC med henger:

For å kjøre motorsykkel med tilhenger holder det med førerkort klasse A (i Norge), både med og uten sidevogn.

Førerkortforskriften, førerrett i klasse A

 

Fartsgrenser for MC og MC m/henger

Se linken: Diverse fartsgrenser for MC

 

Bruktimport av nyere MC

Motorsykler som er førstegangsregistrert etter 17.juni 2003 må ha såkalt samsvarserklæring for å bli registrert i Norge. Det betyr at det må dokumenteres at de er i samsvar med en europeisk typegodkjenning. I praksis kan derfor sykler som er førstegangsregistrert andre steder enn i Europa etter denne dato ikke registreres i Norge. Selv om de senere har vært registrert i et annet europeisk land er de ikke nødvendigvis i samsvar med en typegodkjenning. Flere land i Europa, bla Tyskland, enkeltgodkjenner sykler selv om de ikke er typegodkjente, og denne nasjonale enkeltgodkjenningen er ikke god nok for norske trafikkstasjoner. Rådet er derfor å styre unna nyere bruktimporterte sykler dersom man ikke er sikker på at de har en medfølgende samsvarserklæring.

 

Bruk av hjelm:

Bruk av hjelm er påbudt på alle motorsykler, også på triker og i sidevogner.

Forskrift om sikringsutstyr, bruk av hjelm

 

Annen regelinfo som burde ha vært med

Dersom det er aktuelle lover/forskrifter/regelverk som burde ha vært omtalt her, hører vi gjerne fra deg om det. Det gjelder også om vi i vanvare skulle ha kommet med feilaktige opplysninger (Vi kan ikke ta ansvar for mulige feil). Send oss en e-mail om det her.

 

Diverse regelverk for kjøring med MC, trike og MC m/henger eller sidevogn i:

Danmark