Hva er en moderne EML sidevognsekvipasje?

En sidevogn er en nesten like gammel konstruksjon som motorsykkelen selv. Og i likhet med motorsykler, har sidevognene også hatt en stor teknisk utvikling. EML-fabrikken tar mål av seg til å hele tiden være i forkant av denne utviklingen. Og for å klare det, satser EML på kontinuerlig å utvikle og forbedre sine produkter. Denne utviklingen innebærer alt fra styrkeberegning av egne produkter, beregninger av hva motorsyklene tåler av belastninger og påkjenninger, til tester på veg og i vindtunnel.

I tillegg stilles det et utall krav til moderne kjøretøyer, i form av forskrifter og direktiver.

Fra gammelt av var det stort sett bare å henge på en sidevogn på en motorsykkel og kjøre i vei, omtrent som en tilhenger i dag. Det går ikke lenger, for de færreste motorsykler er fabrikkgodkjent for sidevogn, og de er heller ikke beregnet for de belastningene dette vil medføre på ramme, hjul og hjuloppheng. En solosykkel er laget for å være selvopprettende når den krenger, og den er ikke beregnet for-, og vil aldri få-, sideveis belastninger på hjul, hjuloppheng og styrekrone. EML vil derfor alltid vurdere styrken i ramme, hjuloppheng og styrekrone i forbindelse med konstruksjonen av ombyggingssettet til en ny motorsykkelmodell. De vil så godt som alltid gi sykkelen nye hjul og gaffel, men også ofte forsterke styrekronen, bytte baksvingen, men sågar til og med overføre forhjulets sidekrefter direkte til rammen i form av et navstyringssystem som ikke overfører krefter til styrekronen overhodet.

Sidevognen er derfor kun en del av tilpassingen av den nye ekvipasjen. Sykkelens ombygging er faktisk den viktigste for å ivareta sikkerhet og kjøreegenskaper.

I sidevognsmiljøet er det et utall oppfatninger om hva som er de beste dekkene, hvordan sidevognen skal settes opp, osv. EML har lagt store resurser i å teste egne produkter, og resultatet er de ekvipasjene som leveres fra EML-fabrikken og fra EML Norge. Disse er testet og godkjent av TÜV, og de godkjennes i Norge på grunnlag av dette.

Derfor vil heller ikke EML levere byggesett, eller godta at kunden selv bygger opp en ekvipasje. Vi, og kunden, skal være helt sikre på at den EML ekvipasjen som leveres er et produkt vi kan gå god for.

 

Hjul og hjuloppheng

Som allerede nevnt, så forandres både hjul og hjuloppheng på sykkelen. Med unntak av på Harley-Davidson, så byttes gaffelen på alle sykler som skal få en EML sidevogn. Harleyens gaffel er en av de få som faktisk tåler belastningen, men den bygges om med hensyn på hjulets stilling. Den får en ny innfestning av forhjulet for å få et annet framspring. Alle andre får enten navstyring, svingarmgaffel, eller EML’s Extensodive. Dette er både for å endre hjulets stilling for å bedre kjøreegenskapene, og for styrken sin del, i forhold til å ta opp sidekreftene i sving. Hjulet byttes til et hjul med EML’s egen spesiallagede felg og radial bildekk. Et endret framspring gir bedre kjøreegenskaper, men det vil også føre til et litt ”nervøst” styre. Dette løses greit med EML’s styredemper. De finnes i forskjellige hardhetsgrader, og kan tilpasses den aktuelle sykkelen.

I mange tilfeller byttes bakre svingarm til en kraftigere fra EML, og i andre tilfeller beholdes den originale svingarmen. Men hjulet byttes til et med EML’s spesialfelg og bildekk. Og fjæringen stives og senkes.

Sidevognene har (med unntak av E2000) fått EML’s egenutviklede H.C.A.D. (High Comfort Anti Dive) hjuloppheng. Det som kjennetegner dette er at det er en bærearm som er opphengt så nære sykkelen som mulig, og som går på tvers under sidevognen. Denne gjør at selv om sykkelen krenger vil sidevognens hjul ha best mulig kontakt med veien, samtidig som alle bremsekreftene taes opp av denne bærearmen uten at det påvirker kjøreegenskapene. En ”tradisjonell” bærearm (på langs av kjøreretningen) vil lett kunne påvirkes av bremsemomentet ved kraftig oppbremsing, og begynne å hoppe.

EML GT Twin er en meget spesiell konstruksjon: En sidevogn med 2 hjul, hvorav det fremste svinger sammen med sykkelens forhjul. Denne spesielle konstruksjonen forbedrer svingegenskapene betraktelig. Spesielt venstresvinger blir meget stabile, da belastningen på yttersiden fordeles på 2 hjul, hvorav et med sving.

Se MC Avisa's test av denne.

Når det gjelder avrundede diagonaldekk, så er de sikkert bra for veteranbiler, scootere og solosykler, men på en moderne EML ekvipasje har de ingen ting å gjøre! Det er noen som forsøker å bytte ut originale dekk med dekk beregnet for scootere. Men det er ikke bare ulovlig, det kan i visse tilfeller også være farlig! Det gir riktignok mindre sporing på noen norske veier, men i gitte situasjoner vil ekvipasjen kunne bli farlig understyrt. Samtidig er neppe scooterdekk beregnet for de økede akseltrykkene en EML-ekvipasje har. Belastningen på forhjulet på en sidevognsekvipasje er å sammenligne med belastningen på forhjulet på en bil. Og hvem ville vel drømme om å montere scooterhjul på familiebilen?

 

Innfestning og oppsett av sidevognen

EML’s rammeinnfestning skiller seg fra de fleste andre ved at den ikke er justerbar. Som nevnt vurderer EML den aktuelle rammens styrke, og i mange tilfeller blir det laget en hjelperamme for å sikre en solid forbindelse mellom sidevognen og sykkelen. Det forenkler også denne at den ikke behøver å gjøres justerbar. All justering av sidevognens hjulstilling skjer i selve hjulakselens innfestning. Dermed justeres selve hjulet, og ikke hele vognenes vinkel. Spissingen skal være mellom 2 og 4 cm, målt mellom forhjul og bakhjul, og en tenkt linje gjennom sidevognshjulet.

Sykkelens vinkel (camber) skal være null grader. Kort fortalt betyr det at uten last i sidevognen, og med kun føreren på sykkelen, skal sykkelen være i lodd. Den skal altså ikke helle noe utover, som ved mange andre sidevognsmonteringer.

 

Bremser

EML’s tilpassing av bremsene går kort fortalt ut på å bytte alle bremseslanger til stålarmerte, og ballansere bremsen på sidevognshjulet i forhold til vekten. Stålarmerte bremser for å kompensere for øket væskevolumet i forhold til en solosykkel. Og en ballansering av bremsekraften er nødvendig for å få ekvipasjen til å gå rett frem under en hard oppbremsing.

Dersom sykkelen er utstyrt med ABS, kan en EML sidevogn i mange tilfeller også koples til dette. Da koples sidevognshjulet til sykkelens bakbrems, men uten at det er egen sensor på sidevognshjulet. Man kan da risikere at sidevognshjulet låses i en gitt situasjon, men da dette tar kun en liten del av den totale bremseeffekten, betyr dette lite.

 

Ekstrautstyr og tilbehør

Avhengig av sykkeltype og sidevognsmodell, kan EML sidevogner utstyres med forskjellig originalt ekstraustyr, som:

Ekstra bensintank, varmeapparat, høytalere, tepper, barnesikkerhetsbelter, hengerfeste, bagasjebærer, hekkspoiler med bremselys, innvendig lys.

 

Lakkering

EML’s sidevogner lakkeres selvfølgelig i sykkelens farger!

Om ønskelig er det dog mulig å få dem ulakkert, men det er lite å spare på dette.