EML’s kjøretøyer er for alle.

EML lager altså ikke spesialkjøretøyer for funksjonshemmede. Men da en funksjonshemmet motorsykkelfører ofte har praktiske problemer med å håndtere et kjøretøy med bare 2 hjul, så er han like ofte avhengig av sidevogn eller 3-4 hjul på selve motorsykkelen. Og da er EML’s kjøretøyer ofte midt i blinken.

 

EML kan tilpasse kjøretøyene.

EML har derfor, av naturlige årsaker, en viss erfaring med tilpassing av motorsykler til funksjonshemmede. Så hvis du har behov for dette er du velkommen til å ta kontakt. Vi vil også anbefale at du tar kontakt med  Likevel MC for å få vite mer om mulighetene du da har.

 

EML Norge

Kan også bistå med komponenter og kompetanse dersom du ønsker å tilpasse en sykkel du allerede har. Vi importerer og leverer diverse utstyr, som for eksempel elektrisk girskifter og dobbelt bremsehåndtak.